Obiectiv general

al proiectului este cresterea productivitatii si capacitatii de concurenta a firmei MIBATRON, in domeniile:

 • tehnologii flexibile de implantare aplicabile productiei seriilor mici si medii,
 • tehnologiilor de implantare componente electronice sensibile cu caracteristici diferite
 • metode eficiente de relevare a produselor si serviciilor in domeniul electronicii:
 • module pentru comanda pompelor de benzina,
 • aplicatii medicale:
 • module pentru agitatoare de substante
 • sterilizatoare
 • alimentatoare,
 • module pentru echipamente industriale de printare,
 • testare productie,

Alegerea strategiei de testare optima la producerea de subansamble electronice, precum si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE precum si un mai strans contact cu tendintele noi de dezvoltare a economiei mondiale.

Obiectivele specifice

ale proiectului sunt:

 • cresterea capacitatii de CD;
 • stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si firma MIBATRON;
 • cresterea accesului la CDI;
 • crearea de noi locuri de munca in cercetare.

Se urmareste posibilitatea:

 • participarii la co-finantarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct in economie,
 • modernizarii si dezvoltarii capacitatii si infrastructurii CDI,
 • cresterii calitatii si diversificarii ofertei de servicii inovative si,
 • stimularii cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare a firmei MIBATRON, va avea ca efect:

 • cresterea capacitatii de inovare,
 • dezvoltare tehnologica si asimilare in productie a rezultatelor cercetarii;
 • cresterea competitivitatii pe piata si
 • crearea de noi locuri de munca in activitatea de C-D,

Prin dezvoltarea propriei structuri si interfete de cercetare va asigura firmei integrarea in sisteme deschise de inovare, precum si participarea la centre de competenta si platforme tehnologice.

Se urmareste in special cresterea capacitatii firmei de a participa in parteneriat cu colaboratorii europeni ai firmei (actuali si viitori) la derularea de proiecte in cadrul Programului EUREKA, program care constituie unul din instrumentele de baza cu care se actioneaza pentru urgentarea crearii unei comunitati tehnologice europene, ce urmareste cresterea productivitatii si a capacitatii de concurenta a industriilor si economiilor europene printr-o stransa colaborare intre industrie, cercetare si invatamant. Toate acestea vor creea premizele angajarii si/sau formarii de cercetatori stiintifici. In martie 2000, la Consiliul European de la Lisabona, sefii de stat si de guvern au stabilit pentru Uniunea Europeana obiectivul de perspectiva: "o economie a cunoasterii cea mai competitiva si mai dinamica din lume, capabila de o crestere economica sustenabila, insotita de o ameliorare cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca, o mai profunda coeziune sociala si o mai buna protectie a mediului"

Fonduri Structurale O 232