Crt. Activitate De la ..
(nr luna de la
inceperea proiectului)
Pana la ..
(nr luna de la
inceperea proiectului)
1 Achizitie de teren* Terenul va fi achizitionat dupa data confirmarii eligibilitatii proiectului si inainte de data semnarii contractului
1.1 Pregatirea documentatiei de achizitie
1.2 Desfasurarea procedurii de achizitie
1.3 Achizitie teren
2 Activitati pentru extindere/constructie cladiri
(se vor detalia mai jos pe sub-activitatile implicate, dupa caz)
1 13
2.1 Pregatirea documentatiei de achizitie pentru servicii de
proiectare tehnica
1 1
2.1 Desfasurarea procedurii de achizitie 2 2
2.3 Realizare proiect tehnic, obtinere autorizatie de constructie,
avize si acorduri
3 4
2.4 Pregatirea documentatiei de achizitie lucrari constructie,
amenajare
4 4
2.5 Desfasurarea procedurii de achizitie 5 5
2.6 Pregatirea documentatiei de achizitie diriginte de santier 4 4
2.7 Desfasurarea procedurii de achizitie 5 5
2.8 Contractare diriginte de santier 5 5
2.9 Constructie realizare cladire 5 11
2.10 Receptia lucrarilor de constructie 11 11
2.11 Amenajare cladire 11 13
2.12 Receptie amenajare cladire 13 13
3 Achizitionarea de active corporale pentru C-D: aparatura,
instrumente, echipamente pentru cercetare
14 24
3.1 Pregatirea documentatiei de achizitie aparatura,
instrumente, echipamente
14 21
3.2 Desfasurarea procedurii de achizitie 14 22
3.3 Achizitionare 14 23
3.4 Instalarea si punerea in functiune 14 24
4 Achizitionarea de active necorporale (aplicatii informatice,
licente) aferente infrastructurii.
21 24
4.1 Pregatirea documentatiei de achizitie aplicatii informatice,
licente
21 21
4.2 Desfasurarea procedurii de achizitie 21 22
4.3 Achizitionare 22 22
4.4 Instalarea si punerea in functiune 23 24
5 Informare si publicitate privind proiectul – se va detalia la
2.14 (activitate neeligibila)
1 24
6 Management de proiect
(activitate neeligibila)
1 24
7 Audit financiar pentru proiect (activitate neeligibila) 24 24
Fonduri Structurale O 232