Crt. Activitate De la...
(nr luna de la
inceperea proiectului)
Pana la...
(nr luna de la
inceperea proiectului)
STADIUL
1 Achizitie de teren* Terenul va fi achizitionat dupa data confirmarii eligibilitatii proiectului.si inainte de data semnarii contractului FINALIZAT
1.1 Pregatirea documentatiei de achizitie
1.2 Desfasurarea procedurii de achizitie
1.3 Achizitie teren
2 Activitati pentru extindere/constructie cladiri
(se vor detalia mai jos pe sub-activitatile implicate, dupa caz)
1 13  
2.1 Pregatirea documentatiei de achizitie pentru servicii de
proiectare tehnica
1 1 FINALIZAT
2.2 Desfasurarea procedurii de achizitie 2 2 FINALIZAT
2.3 Realizare proiect tehnic, obtinere autorizatie de constructie,
avize si acorduri
3 4 IN DERULARE
Fonduri Structurale O 232